Home > Arbeidsongeschikt
ziekte in doetinchem

Arbeidsongschikt in Doetinchem

Arbeidsongeschikt en uw rechten

Iedereen is wel eens een dagje ziek, maar als een werknemer langdurig ziek is, kan dat problemen geven. Voor zowel werkgevers als werknemers is arbeidsongeschiktheid een vervelende factor, waardoor de onderlinge relatie onder druk kan komen te staan. Binnen het arbeidsrecht zijn hierover regels opgesteld, waar beide partijen zich aan moeten houden. Uw arbeidsrecht specialist uit Doetinchem kan u hier uitgebreid over informeren.

Als u langdurig ziek bent kunt u zich flink druk gaan maken over uw toekomstig bij uw bedrijf. Ook voor uw werkgever is het erg vervelend, omdat hij of zij niet goed de ernst en duur van de ziekte kan inschatten om hier goed op te kunnen reageren. Daarom is het voor beide partijen verstandig om professionele hulp in te schakelen. Laat u uitgebreid adviseren over de mogelijkheden en regels bij ziekte op de werkvloer.

Bescherming van zieke werknemers

De wet beschermt zieke werknemers; zij mogen niet zomaar ontslagen worden omdat ze ziek zijn. Pas na twee jaar arbeidsongeschikt of ziekte kan een werkgever ontslag bij het UWV aanvragen. Er zijn echter wel uitzonderingen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw situatie? In Doetinchem en in de omgeving van Doetinchem kunt u contact met De vakman opnemen. We adviseren u graag!

Menu Title